آموزش SQL

روش ها - متد - آموزش - کتاب - مقاله SQL

آموزش SQL Server 2012

 ایجاد پایگاه داده

برای ایجاد پایگاه داده از فرمول زیر استفاده کنید:

CREATE DATABASE BethesdaCarRental;

اگر می خواهید نام پایگاه داده بصورت کلمات مختلف باشد آن کلمات را بصورت زیر در براکت می گذاریم:

CREATE DATABASE [Bethesda Car Rental];

برای شروع از یک نمونه ، کد پنجره پرس و جو Query را باز کرده سپس از منوی view  پنجره Template Explorer را باز می کنیم و قسمت Database را گسترش Expand می دهیم و به قسمت Create Database را در پنجره query , drag می کنیم

-- =============================================
-- Create database template
-- =============================================
USE master
GO
 
-- Drop the database if it already exists
IF  EXISTS (
        SELECT name 
               FROM sys.databases 
               WHERE name = N''
)
 
CREATE DATABASE 
GO
یا به طور عینی برای ایجاد یک database  , Microsoft SQL Server Management Studio  را باز می کنیم در پنجرهObject Explorer قسمت نام سرور را expand می کنیم تا به نود Database برسیم سپس روی Databases کلیک راست کرده و روی New Database  کلیک می کنیمدر جعبه متن نام، نام مورد نظر از پایگاه داده را وارد کنید به عنوان مثالسپس خواص دیگر از پایگاه داده جدید را مشخص کنید:برای  یادگیری بیشتر sql به سایت زیر برین:

آموزش sqlبرچسب‌ها: آموزش sql, آموزش SQL SERVER, آموزش sql server 2008, آموزش SQL SERVER 2012, آموزش sql server 2008 r2
+ نوشته شده در  جمعه ششم بهمن 1391ساعت 9:48  توسط متخصص  |